ĐỀ TÀI NCKH ... KC.2x-2y

HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU GIÁM SÁT THAM SỐ MÔI TRƯỜNG

----------------------------------------------------------

Trạm xử lý số 1
Tham số Trạng thái
Kết nối điểm đo với Server: Offline
Kết nối PLC thu thập dữ liệu: Offline
Vận tốc bơm (l/p): Offline
Độ pH1 (pH): 12.3
Nhiệt Độ (°C): 12.3
Độ đục (NTU): 12.3
Độ pH2 (pH): 12.3
Cảm biến Thùng PAC (ON/OFF): 12.3
Cảm biến Thùng Canxi (ON/OFF): 12.3
Cảm biến Thùng Axit (ON/OFF): 12.3
Cảm biến Thùng FeSO4 (ON/OFF): 12.3
Thể tích đã xử lý (lit): 12.3
Thời gian Bật Bơm Axit (s): 12.3
Thời gian Bật Bơm FeSO4 (s): 12.3
Thời gian Bật Bơm Bazo (s): 12.3
Thời gian Bật Bơm PAC (s): 12.3
Còi báo động (ON/OFF): 12.3